Plnenie rozpočtu mesta za I. polrok 2003

September 2003 / Prečítané 1634 krát
Poslanci Mestského zastupiteľstva na svojom zasadnutí 12. septembra zobrali na vedomie informáciu o plnení rozpočtu Mesta Pezinok za I. polrok 2003.
  Rozpočet mesta v príjmovej časti po II. novele z 27.6. 2003 ráta s príjmami 212 275 tisíc Sk. Plnenie k 31.6. je 119 415 tisíc Sk, čo predstavuje 56 percent.
Vo výdavkovej časti ročný rozpočet predpokladá sumu 222 977 tisíc Sk, skutočné plnenie k 30.6. je 109 769 tisíc Sk, čo je 49 percent.Ohodnoťte článok: