Kancelária prvého kontaktu už funguje

September 2003 / Prečítané 2045 krát
   Do uvoľnených priestorov po kancelárii Západoslovenských energetických závodov (presťahovala sa do Nitry) na prízemí v budove Mestského úradu v Pezinku na Radničnom nám. 7 sa nasťahovala Kancelária prvého kontaktu. Spolu s ňou je tu tiež matričný úrad, ktorý sa presťahoval z budovy Okresného úradu na Štefánikovej ulici, ďalej oddelenie sociálnej starostlivosti a školstva, evidencia obyvateľstva, podateľňa a pokladnica. Sú tu teda sústredené všetky pracoviská MsÚ, s ktorými občan najčastejšie dochádza do styku.
   "Som veľmi rád, že sa nám podarilo kanceláriu prvého kontaktu sprevádzkovať, čo bola jedna z dôležitých úloh nášho programového vyhlásenia. Verím, že občania budú spokojní a ocenia to, že na ľahko dostupnom mieste dostanú požadovanú informáciu a potrebné tlačivá. Nebudú už musieť chodiť po celom úrade, aby si vybavili svoje záležitosti, ale vybavené tlačivá si budú môcť vyzdvihnúť v dohodnutom čase v kancelárii prvého kontaktu," - povedal nám primátor Oliver Solga.
V súvislosti s presťahovaním matriky bolo zmenené telefónne číslo tohoto úradu - nové číslo je 6901133.