Začala sa rekonštrukcia tepelného hospodárstva

Mestský úrad / August 2003 / Prečítané 1636 krát
Už v minulom mesiaci si mohli občania všimnúť na sídlisku Juh a na ulici 1. mája rozkopávky miestnych komunikácií a areálu Základnej školy na Fándlyho ulici. V týchto priestoroch sa začala plánovaná rekonštrukcia tepelného hospodárstva. V prvej etape dôjde k pripojeniu ZŠ na primárny rozvod kotolne Juh a k výmene zastaralých častí primárneho rozvodu na križovatke ulíc 1. mája a Komenského.
Prosíme občanov najmä týchto častí mesta o pochopenie a trpezlivosť pri obmedzení automobilovej dopravy. Snahou vedenia mesta je do vykurovacej sezóny odovzdať občanom bezchybne fungujúce tepelné hospodárstvo.


Ohodnoťte článok: