Važení spoluobčania

Mgr. Oliver Solga / August 2003 / Prečítané 1603 krát
Už len niekoľko týždňov nás delí od sviatku všetkých vinohradníkov a vinárov, ako i milovníkov vína, od Vinobrania 2003, ktoré sa uskutoční v dňoch 19. - 21. septembra. Všetci sa na tieto oslavy nielen tešíme, ale sa na ne i všestranne pripravujeme. V centre mesta sa ošetruje mestská zeleň, odstraňujú sa staré stĺpy nefunkčného mestského rozhlasu, opravujú sa fasády domov a oplotenia budov. V minulosti bolo chvályhodnou tradíciou, že sa rekonštruovali, maľovali a čistili aj domy v súkromnom vlastníctve, aby tak aj estetický dojem návštevníkov mesta bol čo najlepší. Obraciam sa preto na vás, vážení spoluobčania, s prosbou, aby ste sa zapojili do čistenia a výzdoby mesta pred tohtoročným Vinobraním. Verím, že v rámci svojich možností prispejete ku krajšiemu vzhľadu mesta opravou fasád budov, čistením predzáhradok a chodníkov a celkovou úpravou a výzdobou vašich obydlí. Naším spoločným úsilím tak dosiahneme, aby si návštevníci Vinobrania z nášho mesta odniesli len tie najlepšie dojmy.
Ďakujem vám za pochopenie a teším sa na spoluprácu s vami, ktorou prispejete k zdarnému priebehu tohtoročného Vinobrania.


Ohodnoťte článok: