Pomoc mentálne postihnutým

Helena Marecová, / August 2003 / Prečítané 1713 krát
  Naše Združenie pre mentálne postihnutých v Pezinku iste mnohí z vás poznajú. Naše aktivity sa popri poradenskej činnosti zameriavajú najmä na náplň voľného času našich členov. Pripravujeme pre nich výlety, klubové posedenia a akcie k rôznym príležitostiam.
V minulom roku sme vďaka Malokarpatskej komunitnej nadácii REVIA v Pezinku mohli do nášho programu zaradiť aj ponuku rehabilitácie pomocou plávania, na ktoré nám táto nadácia finančne prispela. Naše aktivity sú rôznorodé a treba spomenúť aj ďalších, ktorí nám v našej práci nezištne pomáhajú.
Poslednou našou akciou bola oslava MDD, ktorá sa uskutočnila na Kejde. Akcia sa veľmi vydarila, všetkým sa v prírode páčilo. Hlavným sponzorom tejto akcie bol Minigril Kupeckého, ďalej prispeli Autoopravovňa, Kupeckého ul., Rudolf Dobrovoda, Vinárstvo Skovajsa, Fant-Baláž. Všetkým našim priaznivcom za ich pomoc a podporu mentálne postihnutým srdečne ďakujeme.

Ohodnoťte článok: