Divadelná hra Cesta k Láske

August 2003 / Prečítané 1905 krát
V istom zmysle bol 14. jún 2003 významným dňom. Svetlo sveta uzrela hra pezinských autoriek Terézie Barokovej a Márie Meszárošovej s názvom Cesta k Láske. Nielen mňa, ale aj ostatných divákov oslovila hlbokými myšlienkami, krásnou hudbou a charizmou jednotlivých hercov. Vznikla na počesť 750. výročia úmrtia sv. Kláry, zakladateľky rehole klarisiek. Ústrednou témou hry sú udalosti zo života sv. Kláry.
Členka rehole Školských sestier, Pezinčanka Terézia Baroková preložila už niekoľko diel duchovnej literatúry z talianského a nemeckého jazyka. Jedným z nich je aj kniha s názvom Prejavy Božej lásky. Vo svojej literárnej tvorbe sa venuje deťom a mládeži. Knižne jej vyšli knihy Rozprávky, Keď Boh volá a Najkrajší dar.
Spoluautorkou hry, režisérkou a autorkou hudby je Pezinčanka Mária Meszárošová. Mnohí ju poznajú nielen ako bývalú učiteľku literárno-dramatického odboru ZUŠ v Pezinku, kde pracovala 15 rokov, ale aj skladateľku, pesničkárku, poetku...
Príjemným prekvapením bolo herecké obsadenie. Hrali zasvätení mladí ľudia - rehoľníci z rôznych františkánskych reholí, ktorí až do premiéry nemali s amatérskym divadlom žiadne skúsenosti. Vypomáhala im aj pezinská mládež v zastúpení Róberta Wiesengangera, Michala Skovajsu, Milana Hradečného a Patrika Hrbeka. Boli naozaj dobrí. Ich výkony odmeňovali diváci potleskom už v priebehu hry. Scénu navrhla a zrealizovala Lucia Fodorová.
Široká verejnosť bude mať možnosť opäť zhliadnuť túto hru na festivale sv. Kláry v Mariánke dňa 20. septembra 2003 o 15.00 hod. Festival sa začne sv. omšou, na ktorej bude hlavným celebrantom provinciál františkánov Štefan Bankovič OFM (Ordo Fratrum Minorum - Rád menších bratov) a kazateľom bude františkán Herbert Schneider OFM z Nemecka. Po sv. omši pokračuje festival v znamení dvoch františkánskych hudobných skupín, sóla Gabriela Prievalského OFM a po nich nasleduje spomínaná divadelná hra. Pozvaní sú všetci sympatizanti a záujemcovia.
Verím, že aj ďalšie reprízy tejto divadelnej hry prinesú divákom neopakovateľný zážitok prameniaci nielen z úžasnej atmosféry, ktorú herci dokázali vytvoriť, ale aj z bohatosti myšlienok, ktoré zachytávajú posolstvo sv. Kláry aj pre súčasného človeka.

Ohodnoťte článok: