Výročia najstarších Pezinčaniek

August 2003 / Prečítané 1879 krát
Zuzana Masaryková   V týchto dňoch oslavujú svoje životné výročia dve najstaršie občianky Pezinka - pani Zuzana Masaryková a pani Brigita Čechová. Aj keď nejde o okrúhle jubileá, neušli našej pozornosti, lebo takáto dlhovekosť je vzácnosťou.
Najstaršou Pezinčankou je pani Zuzana Masaryková. Dňa 9. augusta oslávila 103. narodeniny. Narodila sa v dedinke Radimov v okrese Skalica, kde prežila väčšiu časť svojho života. Spolu s manželom, ktorý zomrel v roku 1989, vychovala päť detí. Masarykovci sa venovali roľníctvu, neskôr pracovali v miestnom družstve. Práca na poli ich tešila, aj preto pani Zuzana medzi svoje záľuby zaradila poľnohospodárske práce, najmä kopačku. Radosť jej robilo aj pradenie na kolovrate a cez zimné mesiace driapačka peria.
Brigita Čechová   V posledných rokoch Zuzana Masaryková bývala striedavo - cez leto v rodnom Radimove a v zime v Pezinku u dcéry Anastázie Vojtekovej. Teraz už býva trvale v našom meste a stala sa jeho najstarším občanom. Má 11 vnukov a 15 pravnukov.
Dňa 7. októbra oslávi 102 rokov pani Brigita Čechová. Narodila sa v Grinave. Vychovala štyri deti, o ktoré sa dlhé roky starala sama, pretože jej manžel zomrel v pomerne mladom veku, ako 49-ročný.
Pani Brigita bola dlhoročnou členkou a aktívnou funkcionárkou Červeného kríža a dobrovoľnej požiarnej ochrany. Mnohí Pezinčania ju poznajú i ako organizátorku zájazdov do pútnickych miest u nás i v zahraničí, ktoré organizovala aj proti vôli predstaviteľov minulého režimu.

Ohodnoťte článok: