Revízia knižničného fondu

Mgr. Anna Gašparovičová / August 2003 / Prečítané 1741 krát
  Pravidelní čitatelia Malokarpatskej knižnice v Pezinku zaregistrovali, že knižnica je počas týchto prázdnin zatvorená. Dôvodom je kompletná revízia knižničného fondu, ktorú sme povinní vykonať v zmysle knižničného zákona raz za 10 rokov. Posledná revízia knižničného fondu bola v roku 1993. Revíziu knižničných fondov za plnej prevádzky knižnice nie je možné vykonať, preto sme zvolili práve prázdninové obdobie, keď je návštevnosť najnižšia najmä zo strany žiakov, študentov a študujúcich. Do revízie sa zapojili všetci pracovníci knižnice, prijali sme aj brigádnikov, aby revízia trvala čo najkratšie. Fond Malokarpatskej knižnice obsahuje 95 500 kníh. Každý titul sa odreviduje s knihou v ruke, vypožičané zväzky z evidenčných listov čitateľov. Zistíme presný stav knižničného fondu a najmä straty, ktorým sa zrejme nevyhneme. Hoci knižnica je pre verejnosť zatvorená, v jej priestoroch vládne čulá pracovná atmosféra. Popri revízii robíme aj tzv. "hĺbkové upratovanie", vymývajú sa regály, poutierajú knihy od prachu. Staré, opotrebované, špinavé a roztrhané knihy sa vyradia. Vyraďujeme aj neaktuálne tituly, po ktorých minimálne desať rokov žiadny čitateľ nesiahol.
Fond Malokarpatskej knižnice obsahuje 95 500 kníh. Každý titul sa odreviduje s knihou v ruke, vypožičané zväzky z evidenčných listov čitateľov. Zistíme presný stav knižničného fondu a najmä straty, ktorým sa zrejme nevyhneme. Hoci knižnica je pre verejnosť zatvorená, v jej priestoroch vládne čulá pracovná atmosféra. Popri revízii robíme aj tzv. "hĺbkové upratovanie", vymývajú sa regály, poutierajú knihy od prachu. Staré, opotrebované, špinavé a roztrhané knihy sa vyradia. Vyraďujeme aj neaktuálne tituly, po ktorých minimálne desať rokov žiadny čitateľ nesiahol.
Revíziu na pobočke Cajlanská sme zvládli za jeden týždeň. Služby pobočky, ktorá je otvorená denne od 14.00 do 18.00 hod. môžu využiť všetci čitatelia, ktorí majú preukaz z centrálnej knižnice. Nemusia sa nanovo registrovať ani platiť členské. Zároveň chceme upozorniť čitateľov, že nebudeme pokutovať za prekročenie výpožičnej lehoty počas revízie.
Revízia knižničného fondu prebieha podľa presne stanoveného plánu a harmonogramu. Ukončená bude do konca augusta a od 2. septembra bude knižnica opäť otvorená. Prosíme našich čitateľov o pochopenie a zhovievavosť.


Ohodnoťte článok: