Spomíname

August 2003 / Prečítané 1917 krát

Dňa 5.8. 2003 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil
náš milovaný syn
Peter ŠINDELÁR
vo veku 22 rokov.
Kto ste ho poznali, venujte mu prosím tichú spomienku. S láskou spomínajú rodičia, sestra a brat s rodinami.

Dňa 8.8. 2003 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil
náš milovaný syn a brat
Ľuboš ĎURKOVIČ.
Tá rana v srdci stále bolí a nikdy sa nezahojí. Aj keď nie si medzi nami v srdciach žiješ stále s nami. V spomienkach navždy Ťa máme a s láskou spomíname. Tvoja mama a sestra.

Dňa 18.8. uplynulo 14 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná manželka, mamička, svokra a babka
Helenka KINDEROVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manžel Rudolf, dcéra Beata s rodinou, syn Rudolf s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 23.8. 2003 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil
náš otec a dedko
Rudolf LICHTNEKER.
S láskou spomína dcéra, syn a vnuk. Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

Pri príležitosti nedožitých 80. narodenín dňa 26.8. 2003
Petra POLKORÁBA
spomínajú a o tichú spomienku prosia manželka a deti s rodinami.

Dňa 26.8. 2003 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá mamička, manželka a babička
Johanna BELAYOVÁ, rod. Štrbová.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami, manžel a ostatná rodina. Ďakujem všetkým, ktorí jej spolu s nami venujú tichú modlitbu.

Dňa 3.9. 2003 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
manžel, otec a dedko
Michal ORŠULA.
S láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.

Prázdny je náš dom, v srdci len žiaľ, nič viac ti nemôžme len kyticu kvetov na hrob dať a spomínať.
Dňa 14.8. 2003 uplynul rok, čo nás navždy opustil
manžel, otec, svokor a dedko
Vladimír KOVAČIČ.
Kto ste ho poznali, prosíme venujte mu tichú spomienku. Manželka a dcéry s rodinami.

Dňa 21.8. uplynulo 5 rokov čo nás navždy opustila
manželka, matka, dcéra a sestra
Natália BENČURÍKOVÁ,
rod. Králiková. Ďakujeme všetkým, ktorí si spomenuli.


Ohodnoťte článok: