Poďakovanie

August 2003 / Prečítané 5821 krát

Ďakujeme všetkým príbuzným a známym za účasť
na poslednej rozlúčke s
Gracianou MACEKOVOU,
ktorá nás opustila 22.6. 2003. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Za účasť na pohrebe osobitne ďakujeme zástupcom MsÚ. Dcéry s rodinami

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli dňa 23.7. odprevadiť na poslednej ceste našu drahú
Emíliu ONDROVIČOVÚ.
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a za kvetinové dary. Smútiaca rodinaOhodnoťte článok: