Blahoželáme

August 2003 / Prečítané 2123 krát

Krásne životné jubileum - 80 rokov, oslávila 30. júla 2003 pani
Mária MAKOŠOVÁ
z Pezinka. Drahej mame a babičke ďakujeme za všetku lásku, obetavosť a starostlivosť, s akou pre nás stále vytvára teplo domova a želáme do ďalších rokov veľa zdravia, životnej sily a spokojnosti.
Syn Dušan a dcéra Duda s rodinami.

Dňa 11. augusta 2003 sa dožíva 75 rokov života otec, svokor, dedko a pradedko
Ján HAJTMÁNEK.
Všetko najlepšie ku krásnemu jubileu a do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, životného optimizmu a elánu prajú deti s rodinami.

Dňa 25.8. sa dožíva manžel, otec, svokor, dedko a pradedko
Imrich KRČMÁR
73-tích narodenín. Pri tejto príležitosti mu srdečne blahoželajú s prianím zdravia, šťastia a pokoja do ďalšieho života zo srdca prajú manželka, synovia a dcéra s rodinami.

Dňa 12. septembra 2003 sa dožíva významného životného jubilea 80 rokov
Ján BORIŠ.
Všetko najlepšie mu prajú manželka a synovia s rodinami.

Dožila si sa prekrásnej chvíle, prešla si životom predlhé míle. Prešla si krajinou bolestí, lásky, dovoľ nám pohladiť postriebrené vlásky. Z tvojej lásky, srdca, dlaní, vždy k nám prúdi šťastia tok. Nech Ti i po našom prianí Boh žehná každý krok.
Dňa 21.8. 2003 sa dožila krásnych osemdesiatich narodenín naša drahá mama a babička
Blanka HÝLLOVÁ.
Všetko najlepšie želajú dcéry Jarmila a Ľubica,
syn Jaroslav a vnúčatá.

Dňa 28.8. 2003 sa dožíva dvadsiatich ôsmich narodenín
naša priateľka
Erika SLOVIAKOVÁ.
Veľa zdravia, šťastia a lásky jej prajú priatelia


Ohodnoťte článok: