Mladí lesníci súťažili v Lazoch

Mgr. Milan Janoga / August 2003 / Prečítané 1810 krát
V dňoch 3. - 5. júla sa skupina detí Mladí lesníci zo Základnej školy na Fándlyho ulici zúčastnila na 3. ročníku Celoslovenských lesníckych hier v Lazoch pod Makytou. Priamo v prírode v praktickej časti súťaže detí určovali jednotlivé druhy drevín, ich plodov, cicavcov, vtákov, hmyzu, húb a náradia používaného pri práci v lese. V teoretickej časti vypracúvali test s prírodovednými otázkami a určovali hlasy zveri a vtákov.
V súťaži sme získali veľmi pekné umiestnenia:
1. miesto - Dominika Fričová a Romana Rojíková,
3. miesto - Beatrice Ifčicová a Michal Púpava,
4. miesto - Frederik Vaněček a Lukáš Hajzer.
Deti na súťaž pripravovala vychovávateľka Anna Rybáriková s pomocou Ing. Svetoslava Farkaša z Lesnej správy v Pezinku.
Mladí lesníci ďakujú za sponzorský dar Ing. Jánovi Mirianskému a Mgr. Ivanovi Púpavovi, ktorý zabezpečil dopravu do Lazov pod Makytou a späť.

Ohodnoťte článok: