Výzva občanom!

kpt. Ing. Eva Orlická / August 2003 / Prečítané 1689 krát
  Vzhľadom na pretrvávajúce teplé a suché počasie Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyzýva všetkých občanov na dôsledné dodržiavanie zákazu vypaľovania akýchkoľvek porastov a v súčasných klimatických podmienkach aj na nevhodnosť a obmedzenie zakladania ohňov v prírode a spaľovania odpadov. Spôsobenie požiaru je porušením platných právnych predpisov a môže byť hodnotené ako priestupok prípadne trestný čin nehovoriac o tom aké škody môže v prírode spôsobiť.
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Pezinku bude v prípade zistenia porušenia povinností fyzických, právnických ako aj podnikajúcich fyzických osôb stanovených v zákone NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov postupovať podľa platných právnych predpisov a ukladať za porušenie povinností sankcie.

Ohodnoťte článok: