Starostlivosť o detské ihriská

Ing. Jana Gubániová / August 2003 / Prečítané 1869 krát
V lete tohto roku Mestský úrad v Pezinku zadal spoločnosti Petmas, s.r.o. opravu, náter a výmenu prvkov na detských ihriskách po celom meste. Ešte v máji a júni boli zrušené z hygienických dôvodov niektoré pieskoviská, ale v zostávajúcich bol dôkladne vymenený piesok, Detské ihrisko na Bystrickej ulici na sídlisku Juh.ktorý zamestnanci Petmasu priebežne udržiavajú v čistote. Počas letných prázdnin nám šmykľavky, preliezačky, hojdačky i lavičky, pestrými farbami ponatierali mladí brigádnici.   
Postupne sa vymieňajú i pneumatiky, ktoré deťom slúžia ako súčasť hojdačiek. Na Bystrickej ulici na sídlisku Juh sme tiež vymenili šmykľavku a pod hojdačkami, kde donedávna nebezpečne trčali kusy betónu, je skušobná spevnená plocha zo špeciálnej "gumenej dlažby", vhodnej práve na hru detí. Žiaľ, finančné prostriedky nedovoľujú takto ihneď vylepšiť aj iné detské ihriská. Preto sme uvítali iniciatívu mladých rodín práve z Bystrickej ulice, ale aj z ostatných lokalít v meste, kde sami rodičia zháňajú sponzorov na vylepšenie ihrísk v blízkosti svojich domovov.
Mesto má v správe, ako je všeobecne známe, i detské ihriská v materských školách. Takže financie v budúcnosti musíme smerovať i na ich zveľadenie.

Ohodnoťte článok: