Seminár o turistike

Ing. Eva Lupová / August 2003 / Prečítané 1736 krát
  Jedným zo sprievodných podujatí tohtoročného Vinobrania v Pezinku bude seminár na tému Možnosti rozvoja vidieckej turistiky a agroturistiky v Bratislavskom kraji. Jeho cieľom je zhodnotiť súčasný stav turizmu na našom území, informovať najmä miestnych podnikateľov o možnostiach podpory vidieckej turistiky a agroturistiky na Slovensku a umožniť výmenu skúseností medzi podnikateľmi v tejto oblasti.
Podujatie sa uskutoční v prvý deň Vinobrania, v piatok 19. septembra od 9.00 - 11.30 hod. na Mestskom úrade v Pezinku, v zasadačke č. 12. Okrem zástupcov Bratislavského samosprávneho kraja, Ministerstva hospodárstva, Ministerstva poľnohospodárstva a mesta Pezinka na ňom vystúpi so svojimi skúsenosťami i hosť z Rakúska. Organizátormi seminára sú BSK, Mesto Pezinok, Zväz vinohradníkov Slovenska a hlavným koordinátorom Nezisková organizácia vidieckej turistiky v Modre. Bližšie informácie možno získať na telef. čísle 0903 795 820.

Ohodnoťte článok: