Mesto Pezinok - VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mgr. Oliver Solga / August 2003 / Prečítané 1682 krát
Primátor mesta Pezinok ako správny orgán podľa ust. § 13 zákona NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom na zákon č. 332/1996 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 1 VZN č. 5/2000 o úprave vstupu do vinohradov v čase dozrievania a zberu hrozna, vyhlasujem:

ZÁKAZ VSTUPU
ako aj
ZÁKAZ VJAZDU

motorových vozidiel do vinohradov v Pezinku
-
od 1.8. 2003 až do odvolania - obdobie dozrievania a zberu úrody hrozna.

   Zákaz vstupu do vinohradov sa vzťahuje na všetky fyzické i právnické osoby, ktoré nie sú vlastníkmi vinohradov, ich správcami, nájomcami resp. obhospodarovateľmi alebo ich pracovníkmi.
Sankcie: Za nedodržanie tohto zákazu možno podľa ust. § 46, 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, uložiť pokutu do 1000 Sk.


Ohodnoťte článok: