Mestké zastupiteľstvo v septembri

August 2003 / Prečítané 1655 krát
Podľa ročného plánu práce sa najbližšie zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Pezinku uskutoční 12. septembra 2003. Poslanci prerokujú: správu o realizácii investičnej výstavby, hodnotenie práce orgánov mesta (Mestské zastupiteľstvo, Mestská rada), informáciu o plnení rozpočtu mesta za I. polrok 2003 a iné.
Zasadnutie bude v zasadačke MsÚ na Radničnom námestí 7, začiatok o 8.30 hod.

Ohodnoťte článok: