Na sídliskách sa bioodpad netriedi

Ing. Oľga Moťovská / August 2003 / Prečítané 1874 krát

   Mestské zastupiteľstvo na májovom zasadnutí schválilo úpravu systému triedeného zberu tuhého komunálneho odpadu na sídliskách. Pre občanov rodinných domov sa nič nemení, ale pre občanov sídlisk to znamená zrušenie triedenia biologického odpadu. V priebehu júna boli upravené kontajnerové stanovištia tak, že kontajnery na biologický odpad boli stiahnuté, ponechané boli kontajnery na papier, na niektorých stanovištiach boli pridané kontajnery na netriedený odpad a tiež boli pridané v celom meste kontajnery na sklo. Kvôli orientácii pre občanov sídlisk uvádzame termíny vývozov separátov - skla a papiera. Znečistené separáty sa nevyvezú v deň vývozu, ale v náhradnom termíne ako netriedený odpad.

 

Separát september október november december
Sklo 23 21 18 30
Papier 9 a 23 7 a 21 4 a 18 16 a 30

Ohodnoťte článok: