Projekty na nové parkoviská

August 2003 / Prečítané 2703 krát
Aj keď je čas dovoleniek, Pezinok žije čulým ruchom. Nezastavila sa ani príprava niektorých investičných akcií, ktoré by sa mali v najbližšom čase realizovať. Informácie nám poskytol primátor Oliver Solga:

parkovisko.gif (32424 bytes)

- Rozpracovaných je niekoľko investičných celkov. O parkovisku pred tzv. novou Slimáčkou sme už informovali. Bol vybraný projektant VPÚ DECO a.s., ktorý spracúva projektovú dokumentáciu, zabezpečuje sa tiež dokladová časť, potrebná pre vydanie stavebného povolenia. Prebieha i výberové konanie formou verejnej súťaže na dodávateľa projektovej dokumentácie na križovatku a svetelný priechod pre chodcov pri poliklinike. Ďalej sa pripravuje parkovisko, nový chodník a celková úprava okolia na Jesenského ulici v úseku od Malokarpatskej knižnice po nové nákupné stredisko Real Market na rohu Hrnčiarskej ulice. Z tých dôležitejších stavieb, čo čakajú na realizáciu, spomeniem ešte okružnú križovatku Holubyho - Kupeckého - Mladoboleslavská - Polkorábova, kde došlo už k majetkovému vysporiadaniu s Okresným úradom. Pripravujú sa aj projekty na ďalšie stavby.
Polkorábova, kde došlo už k majetkovému vysporiadaniu s Okresným úradom. Pripravujú sa aj projekty na ďalšie stavby.


Ohodnoťte článok: