Zatiaľ neuvažujú o predaji vodární

August 2003 / Prečítané 1733 krát
Po zániku Západoslovenských vodární a kanalizácií vznikla Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) a.s., so sídlom v Bratislave, Prešovská ul. 48. Jej akcionármi sú mestá a obce z Bratislavského kraja, podľa počtu obyvateľov. Hlavným akcionárom je Bratislava, ktorá vlastní 59 percent akcií, Pezinok má 2,90 percenta akcií.
Skutočnosť, že Bratislava je najväčším akcionárom, od jej rozhodnutí bude závisieť ďalšie smerovanie tejto vodárenskej spoločnosti. Pôvodne sa uvažovalo, že by do novej spoločnosti mohol vstúpiť strategický investor, ktorý by ju mohol odkúpiť. V dôsledku toho by však mohlo dôjsť k prudkému nárastu cien vodného a stočného. Nový bratislavský primátor Andrej Ďurkovský si aj preto myslí, že vstup strategického investora nateraz nie je aktuálny. BVS by podľa neho mala naďalej ostať komunálnou spoločnosťou, nemala by sa dostať do rúk súkromného sektora. I keď je z hľadiska technickej infraštruktúry v prevádzke vodární veľa závažných problémov, ktorých riešenie si vyžiada nemalé investície, vstup silného investora nie je jedinou cestou na získanie potrebných finančných zdrojov.
Jednu z nich A. Ďurkovský vidí v čerpaní úveru. V tomto prípade, ak by malo dôjsť k zvýšeniu cien vodného a stočného, by sa tak malo diať len postupne. Je to rozhodne prijateľnejšie pre občanov, aj keď k postupnému zvyšovaniu cien tak či tak príde.
O definitívnej budúcej podobe Bratislavskej vodárenskej spoločnosti má rozhodnúť nadchádzajúce valné zhromaždenie (16.9.), na ktorom pripravujú tiež personálne zmeny v predstavenstve a dozornej rade BVS. Východiskom pre ďalší postup bude hĺbkový audit, ktorý má poskytnúť obraz o tom v akom stave sa spoločnosť nachádza.
Okresy Pezinok a Senec, bude po vzájomnej dohode, zastupovať primátor Pezinka Oliver Solga, ktorý nám povedal: "Z rokovaní, na ktorých som sa zúčastnil, jednoznačne vyplynulo, že do BVS nevstúpi zahraničný kapitál, ani ju nepredáme. Budeme skôr iniciovať založenie dcérskej správcovskej spoločnosti BVS, ktorá by tiež zabezpečovala rekonštrukciu vodovodných a kanalizačných sietí, samozrejme aj v našom okrese.

Ohodnoťte článok: