Pápež vojde do (histórie) Pezinka

Zdenko Sitka / August 2003 / Prečítané 1799 krát
Každá generácia píše históriu. Každá generácia sa zapisuje do kroniky nášho mesta osobitnými a neopakovateľnými udalosťami. Mnohé z nich časom upadnú do zabudnutia, mnohé si odnesú ich účastníci do večnosti. Sú však aj také, ktoré sú v pamäti stále živé a ktoré sa budú pripomínať aj keď tí, ktorí boli pri tom už dávno nie sú medzi nami. O pár dní sa má udiať niečo, o čom sa generáciám Pezinčanov ani len nesnívalo a vysloviť kedysi niečo také by sa iste považovalo za pochabosť. Pápež bude prechádzať ulicami nášho mesta. Tými ulicami, po ktorých denne prechádzame aj my. Tými ulicami, na ktorých sa križujú, stretajú a spájajú naše životné cesty. Sú to už milióny našich každodenných ciest. Pridá sa k nim aj cesta Sv. Otca, pápeža Jána Pavla II. Hoci bude asi veľmi krátka, ale stane sa už navždy súčasťou tej veľkej cesty, ktorou prechádza svetom ako posol pokoja, lásky a Kristovho evanjelia. Na tejto ceste chce stretnúť čo najviac ľudí, zahľadieť sa im do tváre a vidieť v nich bolesti i radosti, obavy i odhodlanie, sklamania i nádeje dnešného sveta. Chce si vryť tieto tváre do pamäte, aby ich potom v tichu modlitby predstavil pred Božou tvárou.
Prvá cesta na jeho tretej návšteve Slovenska povedie z Bratislavy do Trnavy práve cez naše mesto. Aj Pezinok sa bude môcť zaradiť k tým miestam, ktoré poctil nástupca apoštola Petra svojou prítomnosťou.

A my budeme pri tom. My budeme pri tom, keď Pezinok zažije niečo, čo na stránky jeho kroniky ešte nik nemohol napísať.
   Nepôjde však o senzáciu či atrakciu. Preto pápež nechodí po svete. Jeho poslaním je ukazovať ľuďom nového tisícročia cestu - cestu, ktorou sa treba uberať aby sme život na tejto zemi nezaviedli do slepej uličky. Je mužom, ktorý sa zasadzuje za dôstojnosť človeka a úctu k životu. Vyzýva na zmierenie a pokoj. Jasným slovom pomenúva zlo. Dvíha hlas na obranu chudobných a biednych. Odsudzuje nespravodlivosti. Dokáže vysloviť mea culpa aj nad tým, čo ťaží svedomie Cirkvi. Je mužom dialógu. Vlieva ľuďom nádej a vieru. V mladých vzbudzuje nadšenie. Starých učí hrdinsky niesť svoj kríž. Mnohí si ho za to vážia, prejavujú mu úctu a napriek tomu, že sa s ním nikdy osobne nestretli, majú k nemu osobný, priam dôverný vzťah.
Ján Pavol II. je osobnosťou novodobých dejín. Takto ho u nás privítajme. Stane sa aj súčasťou dejín Pezinka. I keď tá kapitolka, ktorú prechodom ulicami nášho mesta napíše bude kratučká ale bude veľmi vzácna. Bola by veľká škoda nebyť pri tom. Želám všetkým aby to bola chvíľa, ktorá nás vytrhne zo všednosti života a dá nám pocítiť blízkosť všetkých ľudí, ktorých Sv. Otec nosí v srdci i blízkosť Toho, ktorému on celým srdcom slúži.

Ohodnoťte článok: