Malokarpatská knižnica v Pezinku, Holubyho 5, Pezinok

Júl 2003 / Prečítané 2193 krát
 • v zmysle zákona o verejnej službe vypisuje výberové konanie na funkciu vedúci/vedúca útvaru knižnično-informačných služieb. Neodpustiteľné kvalifikačné požiadavky:
  - vysokoškolské vzdelanie uniuniverzitného smeru (knihoveda, literatúra)
  - minimálne 5 rokov odbornej praxe
  - organizačné schopnosti
  - bezúhonnosť.
  Požadované doklady: kópia vysokoškolského diplomu, koncepcia činnosti útvaru knižnično-informačných služieb, výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace). Žiadosť spoločne s dokladmi je treba doručiť na uvedenú adresu knižnice najneskôr do 31.8. 2003.
 • ponúka voľné pracovné miesto pre občana so zníženou pracovnou schopnosťou (ZPS) alebo ZŤPS do multimediálnej študovne. Požadovaná dobrá znalosť s PC a internetom. Prax sa nevyžaduje, vhodné aj pre absolventa.

Ohodnoťte článok: