Pezinskí hasiči sa venujú športu

šin / Júl 2003 / Prečítané 1939 krát
  Keďže o pezinských hasičoch viete len veľmi málo, chceli by sme vám priblížiť nielen ich prácu, ale aj vedľajšie aktivity, ktorým sa venujú po celý rok.
Naši hasiči sa okrem iného zaoberajú aj požiarnym športom, kde dosahujú slušné výsledky. Fyzická kondícia získana pri športovej činnosti im pomáha pri plnení náročných pracovných úloh. Ocenením ich práce bolo nominovanie na cenu Zlatý záchranársky kríž. Dňa 14. februára 2003 boli za Čin roka 2002 v pražskej národnej snemovni ocenení: R. Škvarka, J. Štrbka, M. Šintal, J. Fleischhacker, P. Buček, S. Kanka, R. Kalman, M. Fleischhacker, J. Farkaš, M. Škyvara, A. Lichtneker a A. Šándor.
Hasiči nášho okresu sa okrem záchranných akcií zúčastňujú aj na rôznych súťažiach. Začiatkom mája sa zúčastnili R. Škvarka a M. Zelinka na súťaži hasičov - záchranárov v Brne, ktorá sa konala pri príležitosti spomienky na kolegov, ktorí zahynuli pri záchrane krupiéra pri
požiari Casína. Súťaž pozostávala z výstupu na 6. poschodie v plnej výzbroji (min. 16 kg) s hadicami, rozvinutím hadíc, premiestnením 60 kilogramovej figuríny a posunutím závažia pomocou kladiva. Naši reprezentanti, i keď sa na podobnej súťaži zúčastnili prvýkrát, nesklamali. Ďalšou súťažou bol Tatranský pohár vo výstupe do 4. podlažia cvičnej veže, na ktorej sa v kategórii seniorov zúčastnili: R. Škvarka, M. Škyvara, J. Fleischhacker, M. Šintál a v kategórii veterán L. Kurkin.
Zúčastnili sme sa aj na minifutbalovom turnaji v Modre - Kráľovej, kde sme v konkurencii 15 družstiev obsadili 7. miesto. Dňa 12. júna nasledovala najdôležitejšia súťaž, na ktorej sa rozhodovalo či naši hasiči postúpia na majstrovstvá Slovenska v hasičskom športe. Zúčastnili sa na nej družstvá Group 4 - Slovnaft, HaZU Bratislava, hasiči ŽSR, Holcim Rohožník a Pezinok. Po dvoch disciplínach (veža a 100 m) boli naši na 3. mieste. V nasledujúcich disciplínach - v štafete 4x100 m boli druhí a v útoku prví, čo im zabezpečilo celkové druhé miesto. Porazilo ich iba družstvo Group 4 - Slovnaft, ktoré ako víťaz postúpilo na majstrovstvá Slovenska. Reprezentovali nás M. Škyvara, P. Lapšanský, L. Kurkin, L. Hornáček, M. Hornáček, J. Fleischhacker, M. Šintál a M. Fleischhacker.
Ďalšími podujatiami, na ktorých sa v tomto roku ešte zúčastnia, budú - Schody 2003 v Bratislave, dvojboj družstiev v Banskej Bystrici, minifutbal záchranárov v Častej a európska súťaž Železný hasič v Prahe.
Naši chlapci si popri práci snažia upevniť svoju kondíciu aj takýmito aktivitami, ktoré sú ale finančne náročné, preto sa touto cestou obraciame na vás o dobrovoľné sponzorovanie hasičského športu. Naši pretekári budú reprezentovať a zviditeľňovať vašu firmu na domácich i zahraničných podujatiach. Kontaktnú adresu v prípade záujmu o sponzorovanie nájdete v redakcii Pezinčan.

Ohodnoťte článok: