Spomíname

Júl 2003 / Prečítané 1842 krát

V dňoch 4.7. a 3.8. 2003 uplynie 15 rokov,
čo nás navždy opustili drahí rodičia
Helena a Ján PIKALÍKOVCI
Kto ste ich poznali venujte im prosím tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina

Dňa 23.7. 2003 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
otecko, dedko, brat a kolega
Viliam DRAXLER.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami. Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.

Dňa 5.8. 2003 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko
Jozef HAJAS.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami. Manželka a deti s rodinami.


Ohodnoťte článok: