Niektorí lepia plagáty načierno

Milan Oravec / Júl 2003 / Prečítané 1755 krát
V našom meste je v platnosti Nariadenie č. 1/1997 o mestskej výlepovej službe, ktoré upravuje podmienky na propagáciu formou plagátov, veľkoplošných pútačov a transparentov na vyhradených verejných priestranstvách a plochách. Správou plôch a priestranstiev určených na propagáciu je Kultúrne centrum Pezinok. Riaditeľky tejto inštitúcie Ingrid Noskovičovej sme sa spýtali:
l Akým systémom zabezpečujete výlepovú službu?
- Spravidla každý pondelok a štvrtok náš pracovník vylepuje plagáty a oznamy na výlepové plochy rozmiestnené na 30 miestach.
l Koľko účtujete za vylepovanie plagátov?
- Je to podľa veľkosti plagátu. Za plagát formátu A4 je 10 Sk za kus a deň, za A3 15 Sk, A2 17 Sk a A1 20 Sk. Pri propagácii dobročinných
podujatí sa vieme dohodnúť aj na nižšej cene alebo poskytneme túto službu bezplatne.
l Všimli sme si, že na výlepovej ploche sú niekedy ešte aktuálne propagačné materiály necitlivo prelepené inými...
- Spôsobujú nám to neseriózni organizátori niektorých podujatí, prevažne z iných miest a obcí. Svojvoľne plagáty nalepia na našu plochu, pričom prelepia iné informácie. Robia to najčastejšie v noci, ťažko sa tomu brániť.
l Čo robíte proti takémuto divokému prelepovaniu propagačných materiálov?
- Musíme sa skontaktovať s organizátorom podujatia, upozorniť ho na nesprávny postup a požiadať ho, aby si prišiel splniť povinnosť - uhradiť poplatok za prenájom plochy. Keď to nerešpektuje riešime to cez mestskú políciu, ktorá môže za tento priestupok uložiť blokovú pokutu.


Ohodnoťte článok: