Policajné informácie na INTERNETE

at / Júl 2003 / Prečítané 1778 krát
Od júla 2001 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Pezinku využíva na informovanie občanov pezinského okresu aj internet. Na stránke s adresou www.acc.sk/policia-pk sú sprístupnené informácie o činnosti a pôsobnosti okresného riaditeľstva PZ, dôležité informácie o bezpečnostnej a dopravnej situácii v pezinskom okrese, zaujímavé preventívne aktivity ako aj rady ako si chrániť svoje zdravie a majetok. Pred vybavovaním úradných záležitostí na polícii určite oceníte informácie o potrebných dokladoch a tlačivách, ktoré mimochodom tiež nájdete na tejto stránke. Prostredníctvom e-mailovej adresy tosevova@minv.sk  môžete vyjadriť svoje názory, pripomienky a podnety k činnosti pezinskej polície. Mnohí z tých, ktorí využili túto e-mailovú adresu, vysoko hodnotia možnosť pýtať sa a spoločne riešiť rôzne problémy každodenného života. Policajné informácie na internete predstavujú ďalšiu formu spolupráce polície s občanmi, ktorá určite prináša prospech pre obe strany.
O policajné informácie v elektronickej podobe už prejavilo záujem viac ako 6400 návštevníkov stránky pezinskej polície. Presvedčte sa aj vy na www.acc.sk/policia-pk , ako sa môžete jednoduchou cestou dostať k informáciám.

Ohodnoťte článok: