Chcú udržiavať banícke tradície

Jozef Mišuta / Júl 2003 / Prečítané 1957 krát

Z vysviacky zástavy spolku

Do pamätnej knihy sa podpisuje najstarší člčn spolku 90-ročný Gabriel Fraňo


Členov Malokarpatského baníckeho spolku (MBS) prijal primátor mesta Oliver Solga. Pri tejto príležitosti v Obradnej sieni na radnici prítomní duchovní - farár rímsko-kat. cirkvi Zdenko Sitka a evanj. farárka Helena Benková vysvätili novú zástavu spolku.
Malokarpatský banícky spolok vznikol v roku 2002. Hlási sa k pokračovaniu Historického baníckeho krúžku z roku 1986. Jeho cieľom je udržiavať banícke cechové tradície, zachovať zvyky baníkov z minulosti a oživovať ich pri vhodných príležitostiach.
Hneď na začiatku svojej činnosti sa členovia spolku, za prispenia mesta, zúčastnili na celoslovenských oslavách Dňa baníkov a Salamandrových dní v Banskej Štiavnici. Spolok má úzku spoluprácu s Bansko-štiavnicko-hodrušským spolkom. Vlani v novembri sme sfárali do štôlne Glanzenberg v Banskej Štiavnici, na miesta kde v roku 1764 fárali cisárski vyslanci Márie Terézie. V tejto štôlni sme sa rozhodli osadiť aj pamätnú tabuľu nášho spolku. Uskutoční sa to v septembri tohto roku. V závere minulého roka na sviatok sv. Barbory, patrónky baníkov, spolok usporiadal tzv. Šachtág, kde žartovnou formou boli prijatí do baníckeho stavu noví členovia.
V roku 2003 sa rady členov MBS rozšírili o ďalších bývalých pracovníkov Rudných baní, lebo spolok je organizácia otvorená. Schádzame sa aj mimo členských schôdzí vo väčšom či menšom počte, aby sme si pohovorili o aktuálnych otázkach a programe, ktorý nás čaká. V júni sme usporiadali tématický zájazd do Kremnice, spojený s fáraním do podzemnej elektrárne.


Ohodnoťte článok: