SNEM ÚNIE MIEST

Júl 2003 / Prečítané 1719 krát
Primátor mesta Oliver Solga sa 20. júna zúčastnil v Bratislave na XIII. sneme Únie miest Slovenska, ktorý hodnotil celé obdobie do komunálnych volieb v roku 2002. Snem uložil Prezídiu ÚMS razantne presadzovať komplexnú reformu verejnej správy s akcentom na úlohu miest ako miestneho a regionálneho významu a aktívne presadzovať nový decentralizačný model financovania verejnej správy.
Mesto Pezinok je zakladajúcim členom Únie miest Slovenska.

Ohodnoťte článok: