Adresy poslancov MsZ

Ing. Eva Lupová / Júl 2003 / Prečítané 1667 krát
Na základe podnetov občanov opäť uverejňujeme zoznam a adresy poslancov Mestského zastupiteľstva v Pezinku, ktorí boli zvolení na funkčné obdobie r. 2002 - 2006. Sú zástupcami občanov v orgánoch miestnej samosprávy a možno sa na nich obrátiť pri riešení problémov súvisiacich so životom v našom meste.

Zoznam poslancov podľa volebných obvodov

Volebný obvod č. 1:
Peter Wittgrúber, ul. Za dráhou 11, Marián Šipoš, ul. SNP 17,
Richard Demovič, ul. M.R. Štefánika 3,
Ján Krištúfek, Meisslova ul. 5,
Marián Pátek, Šafárikova ul. 3,
Emanuel Noga, Jesenského ul. 8,
Jaroslav Mihalovič, Trnavská ul. 9;

Volebný obvod č. 2:
Stanislav Sobota, Cajlanská ul. 83,
Stanislav Pátek, Cajlanská ul. 106;

Volebný obvod č. 3:
René Bílik, Svätoplukova ul. 18,
Miroslav Král, Svätoplukova ul. 12,
Katarína Vladová, Svätoplukova ul. 2,
Božena Mizerová, Cajlanská ul. 83,
Pavol Slaný, Zámocká ul. 1,
Juraj Čech, Svätoplukova ul. 4,
Kvetoslava Štrbová, Moyzesova ul. 6,
Ivan Pessel, ul. Za hradbami 20;

Volebný obvod č. 4:
Alžbeta Šipošová, ul. Obrancov mieru 27,
Juraj Pátek, ul. Za hradbami 12,
Ján Čech, ul. Obrancov mieru 20,
Jozef Chynoranský, ul. 1. mája 45,
František Féder, Farská ul. 7,
Justín Sedlák, Tolstého ul. 11;

Volebný obvod č. 5:
Zita Joklová, Myslenická ul. 164,
Ján Satko, Hurbanova ul. 15.


Ohodnoťte článok: