NÁVŠTEVY NA RADNICI

Júl 2003 / Prečítané 1828 krát
Dňa 10. júna 2003 prijal primátor Oliver Solga námestníka ministra kultúry Poľskej republiky Macieja Klimczaka a dvanásť najvýznamnejších riaditeľov kultúrnych a historických inštitúcií a predstaviteľov mesta Krakov. Hostia navštívili Mestské a Malokarpatské múzeum.
Dňa 18. júna v rámci športového podujatia príslušníkov armády navštívil Pezinok minister obrany SR Ivan Šimko. Pri tejto príležitosti hosťa v Obradnej sieni na radnici prijal primátor O. Solga, zároveň prerokovali ukončenie činnosti pezinského vojenského útvaru a využitie niektorých objektov pre mesto.
Dňa 24. júna prijal primátor O. Solga delegáciu poslancov ruskej Dumy za Moskovskú oblasť. Súčasťou ich návštevy bola prehliadka múzea.
Dňa 25. júna navštívila Pezinok poľnohospodárska atašé Francúzskeho veľvyslanectva vo Viedni Helene Wehrlinová - Cozetová, v ktorej pôsobnosti je aj Slovensko. Zaujímala sa o poľnohospodárstvo a vinohradníctvo a vinársku výrobu v Pezinku a okolí.