Sucho poznačilo úrody

Júl 2003 / Prečítané 1727 krát
V uplynulých dňoch prebiehal zber prvých poľných kultúr aj na pezinskom Vinohradnícko-vinárskom družstve podielnikov Karpaty v Grinave. I keď pestovanou kultúrou číslo jeden na tomto družstve, ako to už zo samotného názvu vyplýva, je vinič, majú tu tiež rastlinnú výrobu. Aké mali úrody, sme sa spýtali predsedu družstva Ing. Jána Satka:
- V týchto dňoch sme ukončili zber pšenice ozimnej a repky olejnej. S úrodami nemôžeme byť spokojní, lebo sú podstatne nižšie ako v minulých rokoch. Takýto nepriaznivý stav je nielen na našom družstve, možno ho zovšeobecniť na celé Slovensko.
l Môžete nám povedať, aké ste mali výnosy?
- U pšenice ozimnej, ktorú sme mali zasiatu na ploche 120 hektárov, boli výnosy do 3 ton, čo je o 40 percent menej v porovnaní s minulými rokmi. U repky olejnej, ktorú sme zberali z 50 hektárov, bola situácia ešte horšia. Výnosy boli do 2 ton, čo je o 60 percent menej.
l Čo zapríčinilo nízke úrody?
- Jednoznačne to bolo sucho. Aj keď porasty prezimovali pomerne dobre, kritická situácia nastala v dôsledku veľkého deficitu zimnej vlahy, nedostatku zrážok a tropických horúčav v jarných mesiacoch.
l Aká je situácia vo vinohradoch?
- Tie sú, chvalabohu, v poriadku, úroda sa ukazuje pekná. Zatiaľ sme nezistili ani výskyt hubových ochorení, proti ktorým sme preventívne striekali. Tam kde je to možné vinohrady zavlažujeme, musí sa to ale rentovať, lebo za energiu a vodu platíme.

Ohodnoťte článok: