Prví slovenskí hospes - rytieri

Jún 2003 / Prečítané 1975 krát
V Pezinku založili konzulát Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu

V piatok 13. júna sa v priestoroch Zámockej vinárne v Pezinku uskutočnilo oficiálne založenie Slovenského konzulátu Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu (EVIRS) so sídlom v Pezinku a slávnostná akreditácia 17 slovenských hospes - rytierov.
   Európsky vinársky rytiersky stav má konzulátne zastúpenie v 16 krajinách Európy. Senát, najvyšší orgán tohto stavu, má sídlo v slobodnom kráľovskom meste Einsenstadte v Rakúsku.
Akt sa konal za slávnostného nástupu so zástavami a insigniami Európskeho vinárskeho rytierskeho stavu. Celý obrad zabezpečoval konzulát Dolné Rakúsko. Prítomní boli konzul Senátu Alexander Unger a prokonzul Dolného Rakúska Dr. Kurt Abt a ďalší.
Za slovenskú stranu sa na organizačnom zabezpečení podieľal Pezinčan Ing. František Slezák, CSc., ktorý sa stal prokonzulom Senátu EVIRS.
Na slávnosti akreditovali prvých 17 slovenských hospes - rytierov, s právom nosiť prvý stupeň - zeleno-žlto-červenú stuhu s insigniami EVIRS. Z Pezinka boli akreditovaní šiesti hospes - rytieri: Ing. Ján Hacaj, Peter Matyšák, Ing. Milan Pavelka, Ing. František Slezák, CSc., Mgr. Oliver Solga a Ing. Gabriela Vojteková.
Ideológia a úlohy rytierskeho stavu sú obsiahnuté v týchto zásadách:
- Vinársky rytiersky stav sa angažuje v kultúrnej a spoločenskej oblasti, v objektivizácii k vierovyznaniu, politike, hospodárskym a štátnym záujmom pre dosiahnutie zlepšenia:
l postavenia, pozdvihnutia a rozšírenia vinohradníckej a vinárskej kultúry a s tým súvisiace oblasti života;
l sprostredkovania témy vína do národno-hospodárskych poznatkov;
l ocenenie a spoznávanie noblesnosti vína doma a v zahraničí;
l podpora ku kresťanským hodnotám - podpora charitatívnych akcií;
l rytierstvo sa hlási k duchu čistej pravdy, je otvorené pre krásu, dobrotu a pravdivosť, pravé rytierske priateľstvo.
Založený konzulát na Slovensku má značnú samostatnosť a kompetencie. Za pomoci gestora Konzulátu Dolné Rakúsko môže prijímať nových hospes. Môže rozvíjať vzťahy so zahraničím, cez obchodné komory zabezpečovať podporu obchodu a informovať o najnovších vedeckých poznatkoch v oblasti viniča a vína.
Konzulát na Slovensku pripraví založenie legátstiev pravdepodobne v Rači, Modre, na Nitrianskej kráľovskej vínnej ceste a v Tokajskej oblasti.

Ohodnoťte článok: