Nová športová aktivita

Mgr. Mária Miklášová / Jún 2003 / Prečítané 1764 krát
Deťom mladšieho školského veku (I. stupeň ZŠ) chýbajú športové a pohybové aktivity, ktoré sú zdrojom príjemných zážitkov (úspech, radosť). Upevňujú kladný postoj k vlastnému zdraviu a k aktívnemu využívaniu športu a pohybu, ako neodmysliteľnej súčasti svojho života.
ZŠ Fándlyho ul. v Pezinku iniciovala stretnutie zástupcov učiteľov základných škôl. Spoločne pripravili aktivitu pod názvom Pezinská olympiáda žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ. Vypracovali kritériá a pravidlá súťaže. Jednotlivé disciplíny zahŕňajú - beh na 50 m, skok do diaľky z miesta, prekážkovú dráhu, hod kilogramovou loptou. Každý z olympijských kruhov s farebným odlíšením sa stal symbolom jednej zo škôl. Podujatie vyvrcholilo celomestským kolom.

Výsledky:
štafetový beh škôl chlapci - 1. ZŠ Fándlyho ul., 2. ZŠ Holubyho ul., 3. ZŠ Kupeckého,
dievčatá - 1. ZŠ Fándlyho, 2. ZŠ Holubyho, 3. ZŠ Orešie,
jednotlivci, 1. ročník - 1. Erik Královič, Paulína Číková (obaja ZŠ Kupeckého),
2. ročník - 1. Michal Šaliga, Simona Zápražná (obaja ZŠ Fándlyho ul.),
3. ročník - 1. Peter Škvára (ZŠ Fándlyho ul.), Anna Luptáková (ZŠ Holubyho),
4. ročník - 1. Peter Kocourek (ZŠ Na bielenisku), Júlia Heldová (ZŠ Fándlyho). V celkovom hodnotení škôl zvíťazila ZŠ Kupeckého.
Za prípravu žiakov a úspešný priebeh olympiády patrí poďakovanie riaditeľom a učiteľom všetkých pezinských základných škôl. Ďakujeme Mestu Pezinku, že z Fondu športu poskytlo finančné prostriedky na zakúpenie športových potrieb.
Veríme, že sa nám podarí naštartovať novú športovú aktivitu, ktorá si nájde každý rok miesto v kalendári športových súťaží v meste Pezinok.

Ohodnoťte článok: