Osemdesiate výročie smrti Jozefa Ľudovíta Holubyho

Martin Hrubala / Jún 2003 / Prečítané 1759 krát
Dňa 15. júna uplynulo 80 rokov od smrti Jozefa Ľudovíta Holubyho, evanjelického farára, významného slovenského národopisca, príležitostného historika, archeológa, ale najmä vynikajúceho botanika a presvedčeného národovca, ktorý časť mladosti a záverečné roky svojho života prežil v malokarpatskom regióne, konkrétne v Modre a Pezinku. Narodil sa 25. marca v Lubine (pri Novom Meste nad Váhom), študoval na gymnáziu v Modre v čase rektorstva Jána Kalinčiaka, neskôr teológiu na evanjelických lýceách v Bratislave a Viedni. V metropole vtedajšieho Rakúsko - Uhorska sa zoznámil s redaktorom Slovenských novín Danielom Lichardom a u jeho brata Ľudovíta pôsobil v Skalici po skončení štúdií (1860 - 61) ako kaplán. V rokoch 1861 až 1909 bol až do konca svojej aktívnej pastorácie evanjelickým farárom v Zemianskom Podhradí, kde prežil najaktívnejšiu časť svojho života. Práve tu sa v botanike vypracoval na uznávaného odborníka európskej úrovne, čoho dokladom je množstvo vedeckých úvah, publikácií a príspevkov uverejnených v tom čase v rozličných časopisoch v Európe. Oženil sa s Emíliou, rod. Čulíkovou, s ktorou vychoval štyri deti. Vo veku sedemdesiattri rokov odišiel zo zemianskopodhradskej fary na dôchodok k svojej dcére Božene Žarnovickej do Pezinka a tu ešte 14 rokov botanizoval, písal postrehy z dejín mesta, okolia, života tunajších obyvateľov a udržoval korešpondenciu s poprednými slovenskými, českými (Alojz Jirásek, atď.) ako aj európskymi osobnosťami vedeckého a spoločenského života. 16. decembra 1922 mu za jeho celoživotnú vedeckú prácu udelili na Karlovej univerzite v Prahe čestný doktorát prírodných vied. Zomrel v Pezinku 15. júna 1923 ako 87-ročný a tu je aj pochovaný. Mesto si uctilo J.Ľ. Holubyho pomenovaním ulice jeho priezviskom a na dome, v ktorom žil a zomrel bola umiestnená pamätná tabuľa (Dom na Holubyho ul. č. 47).
Malokarpatské múzeum v Pezinku pri príležitosti výročia smrti tejto významnej slovenskej osobnosti, ktorej život bol štrnásť rokov spätý s našim mestom, usporiadalo vo svojich priestoroch 25. júna 2003 v rámci vzdelávacieho cyklu Vychádzka po pamätihodnostiach Pezinka spomienkové popoludnie venované Jozefovi Ľudovítovi Holubymu. Hlavným cieľom celého podujatia bola snaha predstaviť J.Ľ. Holubyho aj ako človeka s veľkým citom pre humor a vtip, prostredníctvom ktorého šarmantným spôsobom sprostredkúval čitateľom svoje postrehy a poznatky.


Ohodnoťte článok: