Konferencia o psychosomatike

MUDr. Pavel Černák / Jún 2003 / Prečítané 1682 krát
Každý druhý rok sa koná v našom meste veľká odborná akcia slovenskej psychiatrie - konferencia na vybranú tématiku z rozsiahlej problematiky, súvisiacej s ľudskou psychikou a s účasťou odborníkov z rôznych disciplín. Keďže oblasť duševnej činnosti ľudského indivídua je predmetom záujmu nielen medicínskych odborov, ale i napr. psychológie, sociológie, filozofie, etológie, antropológie, politológie atď.
Tohtoročná akcia na tému Psychosomatika v teórii a praxi bola vskutku úspešná, nielen bohatým obsahom odborných prednášok s multidisciplinárnym pohľadom na problematiku psychosomatických ochorení, ale aj veľkou účasťou odborníkov (vyše 250 prezentovaných
účastníkov) a bohatým sprievodným spoločenským programom.
Konferencia s medzinárodnou účasťou sa konala v dňoch 5. - 7. júna v Dome kultúry.
Úvodný pozdrav primátora mesta Olivera Solgu dal signál našej nemocnici o tom, že vedenie mesta oceňuje význam a prínos nemocnice pre Pezinok a že pán primátor sa chce podieľať na podpore jej činnosti a vzájomnej spolupráci.
Takáto akcia by sa nemohla konať bez pomoci mesta Pezinka, za čo ešte raz úprimne ďakujeme, i početných sponzorov, ktorí nám umožnili urobiť ju na porovnateľnej úrovni s podobnými odbornými podujatiami vo svete.

Ohodnoťte článok: