Sedemdesiatiny J.M. Dubovského

redakcia / Jún 2003 / Prečítané 1640 krát

   V týchto dňoch sa dožil sedemdesiatín PhDr. Ján Milan Dubovský, historik, prekladateľ, publicista, pedagóg. Jubilant dlhé roky pôsobil ako riaditeľ Okresného štátneho archívu. Je autorom viacerých publikácií - dejín miest a obcí nášho okresu a cirkevných dejín.
Je tiež spoluautorom publikácie Dejiny Pezinka (1982) i nových upravených dejín Pezinka, ktoré sú pripravené na vydanie.
Pozornosť si zaslúži aj jeho prekladateľská činnosť z latinského jazyka. Tento jazyk vyučoval tiež na Gymnáziu v Pezinku a v Šaštíne.
J.M. Dubovský bol aj členom redakčnej rady Pezinčana, do našich mestských novín tiež dlhé roky prispieval. Jeho príspevky o histórii mesta vyšli v roku 1997 v samostatnej monografii Peripetie slobody.
Nášmu jubilantovi srdečne blahoželáme a želáme mu do ďalších rokov pevné zdravie, veľa šťastia a tvorivých síl.


Ohodnoťte článok: