Piate stretnutie mladých umelcov

Jún 2003 / Prečítané 1663 krát
V tomto roku sa už piatykrát uskutočnilo v našom meste tvorivé stretnutie mladých hudobných umelcov. V priestoroch Regionálneho vzdelávacieho zariadenia na Tehelnej ulici prežili päť rušných dní, pozostávajúcich z tvorivých dielní, seminárov a koncertov.
Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu medzinárodnej spolupráce, výchovy a vzdelávania Hudba bez hraníc v srdci Európy. V tomto roku na stretnutie prišlo 24 mladých skladateľov a interprétov z dvanástich krajín Európy a Ázie.
Organizátori projektu pripravili pre nich dva zaujímavé semináre pod vedením Prof. Mariann Ábrahám z budapeštianskeho Konzervatória na tému Súčasná vážna hudba v pedagogickom procese z aspektu medzinárodných skúseností a Prof. Jerzy Stankiewicza, poľského hu
dobného skladateľa a muzikológa, na tému Dielo Konstante Regameya so zameraním na oratórium Vízie proroka Daniela.
Vyvrcholením stretnutia mladých umelcov boli medzinárodné komorné koncerty súčasnej vážnej hudby v Pezinku a v Dolnej Krupej.
Medzinárodné stretnutia mladých umelcov sú každoročne vyhľadávaným podujatím, na ktorom vládne vzácny tvorivý duch, vzájomné umelecké obohacovanie sa, je to príležitosť na prezentáciu vlastnej tvorby a hudby z krajín z ktorých pochádzajú.
Účastníci stretnutia vždy veľmi oceňujú vynikajúcu, srdečnú, takmer rodinnú atmosféru, ktorú pre nich dokážu vytvoriť organizátori projektu PhDr. Ľubica Kozubová so synom Matejom.
Počas piatich rokov existencie tvorivých dielní v Pezinku ich navštívilo 200 mladých umelcov z 24 krajín.
Ocenením pre organizátorov a účastníkov tohtoročného stretnutia mladých hudobníkov bolo to, že ich na radnici prijal primátor mesta Oliver Solga.

 


Ohodnoťte článok: