Štúrova Modra

Jún 2003 / Prečítané 2786 krát
V Kultúrnom dome Ľ. Štúra v Modre sa 11. júna uskutočnila krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy ŠTÚROVA MODRA.
Na súťaži, ktorej hlavným organizátorom bolo Malokarpatské osvetové stredisko v Pezinku, sa zúčastnilo 26 súťažiacich zo všetkých okresov Bratislavského kraja. Pezinok zastupovali traja súťažiaci - vo IV. kategórii (stredoškoláci) v prednese prózy Martina Zborovanová z Gymnázia, v V. kategórii (vysokoškoláci a dospelí) v prednese poézie Alexander Kováč a v rovnakej kategórii v prednese prózy Melánia Hájiková.
Víťazmi vo všetkých kategóriách sa stali súťažiaci z Bratislavy, ktorí si vybojovali priamy postup na celoštátnu súťaž Hviezdoslavov Kubín. Pozoruhodné výsledky dosiahli Pezinčania Melánia Hájiková a Alexander Kováč, ktorí obsadili druhé miesta a porota oboch odporučila na postup na celoštátnu súťaž.
Päťčlennú porotu viedla Jaroslava Čajková z Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Alexander Kováč - Šaňo, ako ho mnohí volajú, 57-ročný bezdomovec, poet. Na krajskej súťaži v umeleckom prednese v Modre obsadil druhé miesto s básňou z vlastnej tvorby Spoveď bezdomovca. Porota doporučila výberovej komisii jeho postup na celoštátnu súťaž Hviezdoslavov Kubín.
Písať básne začal v roku 1968. Doteraz ich napísal asi osemdesiat, viaceré boli publikované. V tomto roku vydal knižôčku Apokalypsa, v ktorej je šestnásť básní, s rovnakým počtom ilustrácií autora Vladimíra Beburdu.
Témou Kováčovej tvorby je láska, odpor voči násiliu, problémy mladých ľudí s drogami, vlastné vyznanie bezdomovca.


Ohodnoťte článok: