Spomíname

Jún 2003 / Prečítané 1781 krát

Dňa 17.5. 2003 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá
Emília VARGOVÁ.
Kto ste ju poznali, venujte jej prosím, tichú spomienku. Smútiaca rodina

Ako z Tvojich očí
žiarila láska a dobrota,
tak budeš nám chýbať
do konca života.Dňa 6.6. 2003 uplynuli 3 smutné roky od chvíle, keď nás navždy tragicky opustila naša milovaná
Anitka KLAMOVÁ, r. Bučeková.
Ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli a spomínajú s nami.
Smútiaca rodina

Dňa 6.6. 2003 sme si pripomenuli 100 nedožitých rokov pani
Vilmy MILKOVEJ, rod. Mĺkvej.
Kto ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Dcéry s rodinami.

Len láska znela v srdci mojom,
tak s láskou spomínajte.
Dňa 12. júna uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila
manželka, matka, babka
Valéria DRUGOVÁ z Pezinka.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku. S láskou spomína   manžel a deti s rodinami.

Dňa 26. júna 2003 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila naša mamička a babička
Mária SADLOŇOVÁ.
Kto ste ju poznali venujte jej prosím tichú spomienku. S úctou spomínajú dcéra Mária s manželom, syn Štefan s manželkou, vnúčatá Marcelka, Janka, Danka a Tomáško, pravnučka Adrianka.

Dňa 30. júna uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý syn, brat a strýko
Maroš DRUGO.
S láskou spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí mu s nami venujú tichú spomienku.
Otec a súrodenci s rodinami

Dňa 3. júla uplynie 10 rokov čo nás navždy opustil náš drahý
manžel, otec, dedko
Vladimír HLAVENA.
Kto ste ho poznali venujte mu s nami tichú spomienku.
Manželka a deti s rodinami


Ohodnoťte článok: