Odovzdali do užívania nový most v Grinave

Jún 2003 / Prečítané 1935 krát
V polovici júna bol daný do užívania nový most nad železničnou traťou v Grinave. Táto stavba je súčasťou modernizácie železnice na trati Bratislava - Trnava, ktorou sa má docieliť zrýchlenie vlakov na 160 kilometrovú rýchlosť.
nový most v Grinave   Pôvodný most bol nízky a úzky, opory boli blízko koľajníc, nevyhovoval novým požiadavkám. Nový most je vyšší, 40 metrov dlhý a 12 metrov široký. Je to trojpólový nosníkový most, s dvoma krajnými a dvoma medziľahlými oporami.
Ako nás informoval stavbyvedúci z Doprastavu Ing. Vladimír Samek, práce sa začali v lete minulého roku. Najskôr bolo potrebné vybudovať objazdnú komunikáciu, aby nebolo prerušené dopravné spojenie s firmami a obytnými budovami v okolí Glejovky. Potom nasledovalo búranie starého mosta a v januári sa začala výstavba nového mosta a komunikácie.
Na úseku trate Svätý Jur - Pezinok sa budujú tri mosty, dva sú už hotové. Vlani na jeseň bol postavený most vo Sv. Jure, obdobný, ale podstatne väčší sa staval v Grinave. Tretí most bude pri Panholci, avšak na inom mieste ako je jestvujúci.
Pred Šenkvicami smerom od Pezinka sa uskutoční rozsiahla prestavba trate. Nová trať bude trasovaná mimo terajšieho esíčka, v tvare oblúka, čo si vyžiada záber ďalších pozemkov, presmerovanie vodného toku, vybudovanie násypov, obslužnej komunikácie a prekládku inžinierskych sietí.
V pondelok 16. júna subdodávateľská firma Stavebníctvo Košice začala demontovať jednu koľajnicu a lôžko v úseku trate Svätý Jur - Pezinok. Z toho dôvodu vlaky v tomto úseku premávajú obojsmerne po jednej koľaji zníženou rýchlosťou.
Táto výluka bude trvať do 18. augusta 2003. Po vykonaní rýchlostnej skúšky budú vlaky premávať po tejto novej koľaji. Potom sa bude demontovať a budovať druhá koľaj, čo bude trvať ďalších 60 dní.
Informovali sme sa aj na budovanie podchodov v Grinave (cesta do Slov. Grobu), pri Pezinských tehelniach a na pezinskej železničnej stanici. Termíny budovania týchto stavieb nie sú ešte známe a nie je ani vybratý dodávateľ týchto stavieb.
Teda najväčšie problémy, súvisiace s modernizáciou železnice, cestujúcu verejnosť a motoristov ešte len čakajú.

Ohodnoťte článok: