Vyhodnotenie eko-kampane

Jún 2003 / Prečítané 1840 krát
Benefičným koncertom a vyhlásením výsledkov 6. júna na nádvorí Zámku vyvrcholila eko-kampaň Za čistejší Pezinok.
   Cieľom kampane, ktorej iniciátormi boli Mesto Pezinok a Komunitná nadácia Revia, bolo zapojiť občanov Pezinka do starostlivosti o čistotu vo svojom meste. Organizátori sa zamerali najmä na zlepšenie ekologického myslenia a konania ľudí, zlepšovanie čistoty v uliciach mesta a na verejných priestranstvách, boj proti divokým skládkam, zlepšenie separácie zberu komunálneho odpadu a zmenu konania niektorých majiteľov psov.
Do kampane, ktorá trvala od októbra 2002 do júna 2003 sa zapojilo 5 občianskych združení, päť základných škôl, dve Stredné odborné učilištia, Centrum voľného času, tri kultúrne inštitúcie, štyria podnikatelia a päť médií.
Do kampane sa zapojilo 645 dobrovoľníkov, najmä žiakov miestnych škôl, ktorí odpracovali 526 brigádnických hodín a nazbierali 109,5 tony papiera. Ďalšími aktivitami boli eko-pošta a zavedenie separovaného zberu vo všetkých základných školách, súťaže o najkrajšiu kvetinovú výzdobu, kultivácia areálov škôl, brigády na sídliskách, exkurzia detí do Neusiedl am See s cieľom získať informácie ako sa separuje v Rakúsku, rôzne akcie pre majiteľov psov a iné.

Ohodnoťte článok: