Mestské ocenenia za angažovanosť a reprezentáciu

Jún 2003 / Prečítané 1840 krát

Spoločná fotografia ocenených s primátorom  a jeho zástupcom   V sobotu 14. júna na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva odovzdal primátor mesta Oliver Solga pri príležitosti 356. výročia povýšenia Pezinka na kráľovské mesto mestské ocenenia siedmim jednotlivcom a kolektívom. Ceny pre navrhnutých kandidátov schválilo mestské zastupiteľstvo.
Čestné občianstvo Pezinka udelili pezinskému rodákovi (Grinava) Prof. Jánovi Vladimírovi Michalkovi, významnému organovému virtuózovi, dekanovi VŠMU v Bratislave.
Cenu Čestné občianstvo Pezinka preberá Prof. Ján Vladimír Michalko.Jozefa Ľudovíta Holubyho prevzal Doc. PhDr. Anton Eliáš, PhD., dekan FiF UK v Bratislave, za dlhoročnú pedagogickú a vedeckú činnosť a angažovanosť v našom meste.
Medailu Za zásluhy o rozvoj mesta v tomto roku získali Gymnázium Pezinok, Malokarpatská knižnica v Pezinku, Divadlo PIKI - Ľubomír Piktor a Katarína Aulitisová-Piktorová, Ing. Richard Frimmel a Ing. František Slezák.
Primátor vecnými cenami ocenil osobnú angažovanosť a dobrú spoluprácu s duchovnými - rímsko-kat. farárom Zdenkom Sitkom a evanj. farárkou Helenou Benkovou.


Ohodnoťte článok: