Štyri mestské ocenenia

Jún 2003 / Prečítané 1751 krát
  Podľa VZN č. 5/2003 o mestských oceneniach Mesto Pezinok má štyri ocenenia. Najvyšším je Čestné občianstvo Mesta Pezinka, ktoré sa udeľuje jednotlivcom, ktorí sa významným spôsobom zaslúžili o zveľadenie Pezinka a za šírenie jeho dobrého mena doma a vo svete. Ďalej sú to ocenenia: Za zásluhy o rozvoj mesta, Cena Jozefa Ľudovíta Holubyho a Cena primátora Mesta Pezinka.
Čestné občianstvo bolo doteraz udelené: Sergejovi Vasilievičovi Fadajevovi, prof. Eugenovi Suchoňovi, prof. Ľudovítovi Rajterovi, akad. mal. Jozefovi Balážovi, prof. Karolovi Gábrišovi, Mgr. Jánovi Sucháňovi a prof. Jánovi Vladimírovi Michalkovi.

 


Ohodnoťte článok: