Investície do škôl

Jún 2003 / Prečítané 1630 krát
Podstatná časť investícií z mestského rozpočtu v tomto roku smeruje do rekonštrukcií škôl, ktoré miestna samospráva prevzala od štátu vo viacerých prípadoch v havarijnom stave. Na nevyhnutné opravy v tomto roku mesto vynaloží desať miliónov korún, avšak požiadavky sú dvojnásobné.
V predchádzajúcich dňoch sa uskutočnili výberové konania na dodávateľov prác - opravy striech, výmeny podláh, rekonštrukciu kotolne v ZŠ Fándlyho ul. a iné opravy menšieho rozsahu na všetkých materských a základných školách.
Práce sa musia urobiť cez letné mesiace, počas školských prázdnin, aby najmä na základných školách nenarušovali vyučovanie.
Ako prvé vykonali opravy v materskej škole na Kutuzovovej ulici, ktoré pozostávali z maľoviek, opráv okien a iných drobných prác.

Ohodnoťte článok: