O čom sa hovorí

Jún 2003 / Prečítané 1594 krát

t Pán primátor, zdá sa, že medzi občanmi sa teraz veľa hovorí o požiadavke Rímsko-katolíckej cirkvi na zriadenie cirkevnej školy v Pezinku. Boli už v tejto veci vôbec nejaké oficiálne rozhovory?
- Áno, predstavitelia mesta rokovali na Farskom úrade, kde nás informovali o možnosti zriadenia cirkevnej školy. Myslím si, že najprv je potrebné urobiť kroky zo strany cirkvi, najmä Biskupského úradu. Je nutné špecifikovať počet žiakov, ktorí by chceli chodiť do tejto školy. Musíme zistiť skutočný záujem rodičov detí, to sa nedá robiť formou petície, do ktorej sa môžu zapojiť i tí, ktorí školopovinné deti nemajú. Bude potrebné vyriešiť tiež problém financovania. Ak to má byť škola aj pre deti z iných obcí, tieto sa musia podieľať na jej financovaní. Samozrejme, že sa nebránime rokovaniam o zriadení cirkevnej školy, ale musíme dopredu dôsledne zvážiť čo všetko z toho vyplýva. Cirkevnú školu máme pomerne blízko - v Rači a chodia do nej aj pezinské deti.


Ohodnoťte článok: