Zabráňme požiarom

kpt. Ing. Eva Orlická / Jún 2003 / Prečítané 1685 krát
  Znovu je tu čas žatevných prác. Aj tentoraz profesionálni hasiči z Okresného riaditeľstva Hasičské-ho a záchranného zboru v Pezinku prichádzajú s výzvou, aby občania nefajčili a nepoužívali otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, v blízkosti lánov s obilím, suchých porastov, stohov slamy a sena.
Rodičia by mali venovať zvýšenú pozornosť svojim ratolestiam, nenechávať ich bez dozoru, pretože deti pri nekontrolovaných hrách už zapríčinili veľa požiarov. Okrem spôsobených škôd sú často aj samotné deti vystavené nebezpečenstvu zranenia.
Sme presvedčení, že zodpovedným prístupom nás všetkých, pomôžeme chrániť zdravie, ľudské životy a predídeme značným škodám na majetku.

Ohodnoťte článok: