Vklad mesta do verejnej zelene

Jún 2003 / Prečítané 1740 krát
Na území mesta Pezinka zaberá verejná zeleň asi 46 hektárov na uliciach, sídliskách, námestiach, okolo pomníkov, pred význačnými budovami, v parkoch a na re-kreačných miestach.
Stav verejnej zelene podrobne zachytil v roku 1998 materiál Pasportizácia a inventarizácia zelene v meste Pezinku. Od roku 2001 sa uplatňuje nový spôsob organizácie údržby verejnej zelene, ktorá je rozdelená na dvanásť sektorov. Dlhodobým zmluvným partnerom na údržbu mestskej zelene je pezinská firma Petmas s s.r.o.
Na bežnú údržbu zelene v minulom roku mesto vynaložilo sumu 3 782 tisíc Sk. Najvyššie náklady boli na kosenie trávnikov, hrabanie lístia, odburiňovanie a čistenie záhonov, starostlivosť o výsadbu a polievanie.
Na práce mimo bežnej údržby (terénne úpravy, výsadba, výrub, orezávky a zmladzovanie stromov, starostlivosť o detské ihriská a lavičky a iné), ktoré zabezpečovali Petmas i iné firmy, boli náklady 1 131 tisíc Sk.
Ako nedostatky v správe o stave zelene, ktorá bola predložená na rokovanie mestského zastupiteľstva, sa uvádzajú - nevhodný výber drevín pri výsadbe pred domami (niektoré stromy dorastajú do veľkej výšky a potom zasahujú do vzdušných rozvodov elektriny a telefónov), mladé stromčeky občania často vysádzajú tesne pri fasádach, čo neskôr spôsobuje tienenie bytov a porušovanie základov stavieb, je potrebné tiež rozšíriť počet lavičiek na sídliskách a na detských ihriskách.

Ohodnoťte článok: