Plnenie rozpočtu

Jún 2003 / Prečítané 1688 krát
Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta za I. štvrťrok 2003 je 85 289 tisíc Sk, čo predstavuje 41 percent. Vysoko prekročené sú príjmy najmä u niektorých miestnych poplatkov, ktoré sú splatné začiatkom roka.
Vo výdavkovej časti je plnenie 48 744 tisíc Sk, čo predstavuje 22 percent.