Turistická sezóna v našom meste

Ing. Eva Lupová / Jún 2003 / Prečítané 1649 krát
Aj keď turistická sezóna, vzhľadom na špecifiká vínneho turizmu, vrcholí u nás v jesenných mesiacoch i na letných návštevníkov, či oddychuchtivých domácich musíme byť pripravení. Čo sa dá v našom meste využiť v tohtoročnom dovolenkovom období?

Služby
- mestské kúpalisko na sídlisku Sever má zrekonštruovaný bazén; počas oboch prázdninových mesiacov bude otvorené denne od 10.00 do 19.00 hod., s technickou prestávkou od 19.00 - 20.00 hod. a od 20.00 - 22.00 hod. bude bazén k dispozícii na tzv. nočné kúpanie.
- v Informačnom centre na Radničnom námestí č. 7 (tel. 033/6901 107) funguje požičovňa bicyklov; desať bicyklov, ktoré mestu venovala firma Orange, môže byť návštevníkom nášho mesta i domácim užitočným pomocníkom pri pohybe po Pezinku, či jeho okolí. Požičovné na 1 deň je 50 Sk. Prevádzkovateľ tejto služby však vyžaduje od zákazníkov preukaz totožnosti a 500 Sk kauciu, ktorú pri vrátení bicykla dostanú späť.
- Mestská vinotéka na Radničnom námestí 9 (pod Informačným centrom) ponúka individuálnu i skupinovú degustáciu malokarpatských vín (počas otvorenia Informačného centra, návštevu v inom čase treba dohodnúť vopred, tel. 0907 593 294).
Program
- návštevníci nášho mesta počas celého leta si budú môcť pozrieť stále expozície: Dejiny mesta Pezinka a Dejiny vinohradníctva a vinárstva pod Malými Karpatmi v Malokarpatskom múzeu na ul. M.R. Štefánika č. 4, tel. 033/641 2057, 641 3347 (utorok-piatok od 9.00 - 17.00 hod. s výnimkou obedňajšej prestávky od 12.00 - 13.00 hod., v sobotu od 9.00 - 15.00 hod., v nedeľu od 13.00 - 17.00 hod., vstupné 30 Sk, deti polovičné), ďalej novozriadenú expozíciu Zbraň a zbroj v archeologických nálezoch v Mestskom múzeu v Starej radnici, tel. 033/6412306 (utorok - piatok od 10.00 - 18.00 hod., v sobotu a nedeľu od 10.00 - 16.00 hod., vstupné 20 Sk, deti polovičné) a zbierku diel naivných umelcov spolu so starou mlynskou technikou v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne, tel. 033/6404035 (utorok-nedeľa od 10.00 - 17.00 hod., posledný vstup je o 16.00 hod., vstupné - žiaci ZŠ 10 Sk, študenti a dôchodcovia 15 Sk, dospelí 30 Sk, rodina s deťmi 50 Sk).
- počas letných mesiacov sú prístupné výstavy - Škola základ života (v Malokarpatskom múzeu), Stredoeurópske stretnutie - umenie z Rakúska a Českej republiky na návšteve na Slovensku (Mestské múzeum), Umelci čistého srdca - naivné ľudové umenie art brut (Galéria insitného umenia).
- každý štvrtok v júli a auguste vychádzky po pamätihodnostiach so sprievodcom (bližšie v samostatnom článku). Zraz účastníkov je o 17.00 hod. pred Informačným centrom. Vstup voľný.
- v rámci Kultúrneho leta organizuje Kultúrne centrum nedeľňajšie promenádne koncerty, ktoré sa budú konať na pódiu pred Zámkom alebo na nádvorí Starej radnice (vždy o 17.30 hod.). Vstup voľný.
- okrem týchto pravidelných podujatí sa chystajú v Pezinku viaceré ďalšie podujatia (folklórny festival Návraty, Permoník, Hodokvas, festival dychových hudieb Dychovky v preši atď.), bližšie informácie o nich možno získať v Informačnom centre na Radničnom námestí 9, tel. 033/6901 107.
   Bližšie informácie o pripravovaných podujatiach získate v Informačnom centre (pondelok - piatok od 9.00 - 18.00 hod., v sobotu 8.00 - 12.00 hod., v nedeľu - v nepárny týždeň od 8.00 - 12.00 hod., v párny týždeň od 14.00 - 18.00 hod., mimo tohto času je k dispozícii nonstop vývesná skrinka pred Informačným centrom) alebo na www.pezinok.sk . Informačné centrum ponúka i kontakt na mestských sprievodcov, ktorí sú pripravení sprevádzať záujemcov po pamätihodnostiach Pezinka.
- od polovice júla bude v IC k dispozícii prospekt s mapou Vitajte v Pe-zinku, v slovenčine, nemčine a angličtine. Bude obsahovať základné informácie o histórii Pezinka, hlavných ponukách cestovného ruchu, pravidelných podujatiach v meste, kontakty na ubytovacie a stravovacie zariadenia a pod.

Ohodnoťte článok: