Neoceniteľné zážitky s AD UNA CORDA

MUDr. Viliam Hafner / Máj 2003 / Prečítané 2071 krát
Vážená redakcia, veľmi rád by som sa chcel aj prostredníctvom vášho mesačníka poďakovať chrámovému speváckemu zboru AD UNA CORDA a jeho dirigentovi Ing. Mariánovi Šipošovi za vystúpenie na záverečnom koncerte XVIII. Cíferskej hudobnej jari, v nedeľu 4. mája 2003, v kostole sv. Michala v Cíferi.
Výber tohto telesa nebol náhodný, pretože už dlhší čas sme sledovali jeho úspechy nielen na domácich ale aj medzinárodných fórach. A ani v Cíferi nezostali nič dĺžni svojej povesti a v početných prítomných poslucháčoch zanechali nezabudnuteľné zážitky.
A ešte malý detail! Pre M. Šipoša to bol v určitom slova zmysle "come back", pretože jeho starý otec (dedo) pochádzal z Cífera. Sme presvedčení, že vystúpenie chrámového zboru AD UNA CORDA v Cíferi nebolo posledné a že sa s ním veľmi radi znovu stretneme.

Ohodnoťte článok: